Як написати обгрунтування теми дисертації?

Як написати обгрунтування теми дисертації? Будь яке наукове дослідження розпочинається з вибору актуальної дослідницької теми. Для цього здобувачеві необхідно здійснити критичний аналіз існуючих в певній галузі знань сучасних досліджень й виявити ті прогалини в науці, що потребують додаткового вивчення. Або ж звернутись до вивчення раніше не досліджуваної проблеми, яка виникла …

Кандидатська і докторська дисертація – в чому відмінності?

Кандидатська і докторська дисертація – в чому відмінності? Перед тими, хто прагне здобути науковий ступінь, цілком закономірно постає питання – що таке кандидатська та докторська дисертація і в чому ж відмінність між ними. В чому особливість дисертації Насамперед потрібно розібратися з тим, що означає власне поняття «дисертація». Як зазначається в …